6. SKCHK 2023


11.  a 12. mája 2023 v Hoteli Chopok, Demänovská dolina sa  uskutoční 6. Slovenský kardiochirurgický kongres, ktorého organizátorom je doc.MUDr. Michal Hulman, PhD., prednosta Kliniky kardiochirurgie a primár Oddelenia srdcovej chirurgie NÚSCH, a. s.
Na kongrese si vymenia skúsenosti lekári z kardiochirugie, tak dospelej, ako aj detskej. Nebudú chýbať ani prednášky o nových trendoch v kardiochirurgii, miniinvazívne prístupy v kardiochirurgii – skúsenosti lekárov z NÚSCH, a. s.
Podrobný program aj s menami prednášajúcich pripravujeme.

Tešíme sa na Vašu účasť
Organizačný výbor SKCHK 2023

Vážení  kolegovia, obchodní partneri, milí priatelia.

Uplynuli temer presne dva roky od posledného spoločného stretnutia v Demänovskej doline a v tej dobe nikto z nás nielenže nevedel, ale ani len netušil, čo nás v období medzi dvoma kongresmi čaká. Posledný rok bol pre všetkých náročný a komplikovaný, ale pevne verím, že ste ho Vy, Vaše rodiny a priatelia zvládli bez výrazných životných komplikácií a zostalo Vám ešte dostatok síl, životného optimizmu a pracovného nadšenia k návratu k čo najnormálnejšiemu životu.

Nakoľko pandemická situácia a jej vývoj boli nepredvídateľné, aj konanie podujatia v tradičnom májovom termíne bolo neisté. Z tohto dôvodu sme boli nútení organizáciu kongresu v pôvodnom májovom termíne prehodnotiť. Súčasný pozitívny vývoj situácie spôsobenej pandémiou koronavírusu Covid-19 nás však napĺňa nádejou, že podujatie bude môcť úspešne prebehnúť v plnom rozsahu, a to už v skorom jesennom termíne. Na základe tohto predpokladu sme stanovili nový termín podujatia takto: 5. ročník už tradičného odborno-vzdelávacieho podujatia SKCHK 2021 sa uskutoční v dňoch 13. a 14. septembra 2021 v hoteli Chopok v Demänovskej doline. Prioritou pri organizácii podujatia je zrealizovať ho v pôvodnej forme s fyzickou účasťou prednášajúcich, samotných účastníkov, pozvaných hostí, ako aj partnerov podujatia. Napriek tomuto faktu sa intenzívne zaoberáme aj možnosťou zrealizovať kongres hybridnou formou, a to kombináciou fyzickej a online formy priebehu podujatia tak, aby samotný priebeh kongresu nebol ohrozený ani v prípade náhle zhoršenej epidemiologickej situácie. Ďalšie dôležité informácie Vám budeme priebežne zasielať mailom a zverejňovať na stránke skchk.sk.

Dúfam a pevne verím, že sa opäť stretneme.
Tešíme sa na Vašu účasť.
S pozdravom

MUDr. Michal Hulman, PhD.,
Kardiochirurgická klinika LFUK a NUSCHa.s.
Prednosta kliniky