4. SKCHK 2019


9. – 10. mája 2019 sa v Hoteli Chopok v Demänovskej doline  uskutoční 4. Slovenský kardiochirurgický kongres s medzinárodnou účasťou, ktorého organizátorom je PSCHS pod vedením MUDr. MichalHulmana, PhD., prednostu Kliniky kardiochirurgie a primára Oddelenia srdcovej chirurgie NÚSCH, a. s.

Na kongrese si vymenia skúsenosti lekári z kardiochirugie, tak dospelej, ako aj detskej. Nebudú chýbať ani prednášky o nových trendoch v kardiochirurgii, miniinvazívne prístupy v kardiochirurgii – skúsenosti lekárov z NÚSCH, a. s.

Podrobný program aj s menami prednášajúcich prinesieme v 2. polovici marca.

Tešíme sa na Vašu účasť
Organizačný výbor SKCHK 2019