Program


6. SLOVENSKÝ KARDIOCHIRURGICKÝ  KONGRES

PROGRAM

Predpokladaný čas prednášok je 15 min. + 5 min. diskusia

Štvrtok 11. 5. 2023

13.00 13.05 Otvorenie kongresu, privítanie

13.05 15.47 BLOK I. (Panel I. P. Branny, Š. Černý)

 1. Robotic assisted AVR and MVP – state of theart (25 + 5 min. diskusia) Š. Černý
 1. Robotic assisted MIDCAB – state of the art J.L. Chek
 2. Tendyne-optimalizácia výberu vhodného pacienta M.Beňa, M. Hulman
 3. ELASTA Clip a Tendyne (Live in box) P. Branny, J. Januška, M. Hudec, M. Dorda
 4. Transapikálne náhrady chlopní valve-in-valve alebo valve-in-ring J. Hasáková, I. Gašparovič, M. Beňa, V. Hudec, M. Hulman
 5. Bezstehové náhrady v aortálnej pozícii versus transkatérové implantácie – porovnanie F. Pekar, I. Rybár
 6. Antitrombotická liečba u pacientov s chlopňovými náhradami – súčasný stav a terapeutické úskalia I. Rybár, F. Pekar
 7. ALCAPA syndróm v dospelosti (Case report) (7 + 5 min. diskusia) T. Molnár, Š. Lukačín, A. Kolesár

 

15.47 – 16.00 PRESTÁVKA

16.00– 18.40 BLOK II. (Panel II. I. Netuka, M. Nosáľ)

 1. Alternativní implantace HeartMate 3 technikou intratriálního konduitu I. Netuka
 2. 15 rokov mechanických podpôr v NÚSCH M. Ondrušek, M. Hulman
 3. Extrakorporálna membránová oxygenácia (ECMO) vo Východoslovenskom ústave srdcových a cievnych chorôb, a. s.  J. Čobejová, T. Grendel, T. Toporcer, L. Mistríková, Š. Lukačín, A. Kolesár
 4. pCO2 gap u pacientov na ECMO B. Bezák
 5. Krvácení u koronárních revaskularizací na miniaturizovaném mimotělním oběhu – randomizovaná studie J. Juchelka, M. Šimek, O. Zuščich, J. Smolka, V. Lónský, P. Šantavý
 6. Srovnávací studie mezi dlouhodobě působící Del Nido kardioplegií a vícedávkovou krevní kardioplegií St. Thomas na prasečím modelu srdeční zástavy P. Břízová, M. Pojar, Z. Turek, M. Děrgel, M. Volt
 7. Záchovné operácie pľúcnej chlopne pri Fallotovej tetralógii V. Soják, M. Nosáľ, P. Valentík, M. Šagát, F. Sabateen, A. S. Nagi
 8. Chirurgická liečba aortálnej atrézie s komorovým defektom a normálne vyvinutou ľavou komorou u novorodenca (video) M. Nosáľ, P. Valentík, M. Šagát, A. S. Nagi, F. Sabateen, V. Soják

 

Piatok 12. 5. 2023

9.00– 11.40 BLOK III. (Panel III. T. Grus, A. Kolesár)

 1. Mají záchovné operace aortální chlopně význam ve vyšším věku? P. Fila
 2. Disekčný rok 2023 P. Urbán, B. Halushka, F. Pekar
 3. Postavenie nízkodávkovanej trombolýzy u pacienta s trombózou mechanickej protézy s vysokým kardiochirurgickým rizikom. (Kazuistika) I. Rybár, F. Pekar
 4. Rossova operácia – Najlepšia voľba aortálnej chlopennej náhrady u mladších pacientov? Prehľad literatúry a prezentácia výsledkov v ČR J. Gofus, P. Fila, J. Vojáček
 5. Hybridní revaskularizace myokardu T. Grus, M. Špaček, R. Špunda, T. Prskavec
 6. Modifikovaná double patch plastika posteriórneho poinfarktového defektu komorového septa V. Svitek, V. Fedorák
 7. Izolovaná hypertermická perfuze končetin pro sarkomyměkkých tkání M. Špaček, P. Mitáš, P. Lukáč, T. Grus
 8. Jeden rok po F. Sabol

11.40 – 12.00 PRESTÁVKA

12.00 14.20 BLOK IV. (Panel IV. F. Pekar, V. Hudec)

 1. Disekcia aorty typu DeBakey I, skúsenosti jedného centra R. Zacharovský, V. Svitek
 2. Chirurgia srdcových myxómov: 12-ročne skúsenosti P. Artemiou, I. Gašparovič, M. Hulman
 3. Z operačnej sály case prezentácia M. Žembery, I. Gašparovič , M. Beňa, M. Hulman
 4. Podtlakový systém Prevena v kardiochirurgii J. Juchelka, M. Šimek, O. Szárszoi, P. Šantavý
 5. Skúsenosť s VAC terapiou A. Domonkos, M. Hulman
 6. Degeneratívna Mi regurgitácia (MVr) – KSCH (2012 – 2022) B. Bilý, Š. Lukačín, A. Kolesár
 7. Chirurgické riešenie izolovaného prolapsu zadného cípu mitrálnej chlopne – Resect v.s. respect – Prospektívna randomizovaná štúdia na 60 pacientoch – výsledky V. Hudec, I. Gašparovič, P. Artemiou, V. Némethová, M. Beňa, I. Glonek, M. Hulman

V prípade akýchkoľvek otázok nás neváhajte kontaktovať :

Odborné otázky ohľadom prednášok +421 02 59320638
Organizačné otázky: +421 903 953 435