Program 2023 bude zverejnený mesiac pred kongresom.

Program


Pondelok  13. 9. 2021

14.00 – 14.05 Otvorenie kongresu, privítanie

14.05 – 16.00 BLOK I.

 1. Konno-Rastan aorto-ventrikulo-plastika u pacienty so Shoneovým syndrómom a postkapilárnou pľúcnou hypertenziou. Nosáľ M., Valentík P., Šagát M., Sabateen F.
 1. Výsledky valvuloplastiky aortálmej chlopne pomocou extenzií. Sabateen F., Nosáľ M., Šagát M., Valentík P., Nagi A.S.
 2. Liečba ochorení aortálneho oblúka v SÚSCCH a.s. Urbán P., Jankovičová V.
 1. 10- ročné výsledky remodelácie koreňa aorty na Klinike srdcovej chirurgie VÚSCH, a.s. Kolesár A., Toporcer T, Šafár P., Lukačin Š.
 1. Súčasná moderná liečba akútneho aortálneho syndrómu Beňa M., Hulman M.
 1. Disekcia steny ľavej predsiene Toporcer T., Vachalcová M., Kolesár A., Gejguš M., Valočík G.,  Lukačin Š.

 

16.00 – 16.30  PRESTÁVKA

16.30 – 18.10  BLOK II.

 1. ECMO u dětí a novorozenců Grus T.
 1. Naše zkušenosti s implantací PEARS (ExStent)“ Pirk J., Krebsová A., Kočková R., Szárszoi O., Tauchenová L.
 1. PEARS – zevní opora aortálního kořene – limity a nové možnosti Fila P., Kolárik M., Stehlík A., Němec P.
 1. Miniinvazívna implantácia LVAD Ondrušek M., Hulman M.
 1. Izolovaná perfuze končetin – chirurgická technika a peroperační monitoring Špaček M., Mitáš P., Hodkova G., Meruňka P., Vočka M., Trnka J., Lacina L., Petruželka  L., Matějovský Z., Lesenský J., Zogala D., Grus T., Lindner J.

 

Utorok 14. 9. 2021

9.00 – 11.00  BLOK III.

 1. Program kardiochirurgie v Masarykově nemocnici Ústí nad Labem, Timko F., Kolesár M., Ticháček D., Pavel P.
 2. VA-ECMO ako“ bridge to surgery“ pri ischemickej ruptúre papilárneho svalu ArtemiounP., Hulman M.
 1. VA-ECMO ako“ bridge to surgery“ pri poinfarktovom defekte komorového septa. Gašparovič I.,Artemiou P.,Hulman M.
 1. Tendyne -transkatétrová náhrada mitrálnej chlopne Hulman M., Gašparovič I.,Beňa M.
 1. Tranzientný pokles ejekčnej frakcie po náhrade aortálnej chlopne pre regurgitáciu Bezák B., Ondrušek M., Hulman M.
 1. Riziko koronární obstrukce u VinV TAVI – BASILICA procedure Branny P., Balušík J., Januška J.

 

11.00 – 11.30  PRESTÁVKA

11.30 – 13.30   BLOK IV.

 1. Chirurgická léčba kombinované plicní a paradoxní embolizace Ilčišák J., Ničovský J., Němec P.
 1. Chirurgické riešenie izolovaného prolapsu zadného cípu mitrálnej chlopne – Resekčné metódy versus náhrada závesného aparátu neochordami izolovaného prolapsu zadného cípu – prvé výsledky prospektívnej randomizovanej štúdie Hudec V., Ftáčniková A., Beňa M., Gašparovič I., Glonek I., Artemiou P., Hulman M.
 1. Akutní disekce descendentní aorty s krvácením do levého hemithoraxu – multioborová spolupráce při řešení problému. Martinča T., Klváček A., Matouš P., Šedivý P., Přindišová H., Plášil P.
 1. Chirurgická resekce pravého velkého splanchnického nervu v terapii pacientů se srdečním selháním a zachovalou ejekční frakcí levé komory (HFpEF) Martinča T, Málek F., Nemocnice Na Homolce
 1. Lucky man Urda R.
 1. Video-asistovaná torakoskopická chirurgia (VATS) vo VUSCH a.s. Mižáková Š., Adrián Kolesár A., Toporcer T., Šafár P., Lukačin Š.

V prípade akýchkoľvek otázok nás neváhajte kontaktovať :

Odborné otázky ohľadom prednášok +421 02 59320638
Organizačné otázky: +421 903 953 435