Kontakt


Organizačný výbor SKCHK 2023

GSM: +421 903 953 435
E- mail: skchk@motionzone.sk